Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2015

2061 8bb2 390
Schwerin Castle, Germany.

February 06 2015

9793 f44f 390
Reposted fromconniesasha conniesasha viamefir mefir
2376 1280 390
Reposted fromsuits suits viamefir mefir
5600 5496 390
He's back!
Reposted fromsuits suits viamefir mefir

October 25 2014

1477 a9c8 390

February 01 2014

5251 ca76 390

Isle of Skye, Scotland

1257 b667 390
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viamefir mefir

December 28 2013

Doszedłem do wniosku, że zarówno my wszyscy, jak i nasze uczucia, jesteśmy kurrrewskim przypadkiem. Fakty splatają się z czynami i wydarzeniami; my ludzie natykamy się na siebie, odnajdujemy się, nie znamy się lub ignorujemy nawzajem także przez przypadek. Przypadek jest wszystkim; a może nic nie jest przypadkiem, może wszystko zostało zaplanowane. Nie wiem na którą koncepcję się zdecydować, bo obie są prawdziwe.
— Jaume Cabré, "Wyznaję"
Reposted fromlightyears lightyears viacytaty cytaty
papieros, miłość, pocałunek, kino

wchodzisz czy wychodzisz? 
— Bruno Schulz
Reposted fromcatchmelater catchmelater viapouler pouler

November 21 2013

Reposted fromvith vith
6317 f88a 390
Reposted fromfourstrings fourstrings viaSzczurek Szczurek

wnderlst:

Seiser Alm, Italy
Reposted fromMoonTide MoonTide viamefir mefir

November 14 2013

5641 da05 390

thegreyconcept:

Skywalker Ranch Library by Michael Heilemann.

yes i want to be buried here

Reposted fromfleursdemal fleursdemal
7905 7d3e 390

theclassiestgirl:

Musings. on We Heart It. http://weheartit.com/entry/28455759/via/theclassiestgirl

ooooooooooh yeeeeeeeeeaahh

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viahomefromhome homefromhome
Masz inną twarz niż w chwilach, 
kiedy wiesz, 
że patrzę.
— Świetlicki
Reposted fromazalia azalia viamefir mefir

Kolejny raz pozwolę mu się zamknąć w ramionach. 
Udam, że nie ma trzeciego cienia. 
Miłość nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego. 
Ale jeśli pytasz,
czy potrafię – powiem: 
Przeszłość coraz trudniej mi przechodzi.

— Izabela Fietkiewicz-Paszek
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viapouler pouler
3529 176f 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl